2019

Angela Apon


+31 6 52 83 86 07WhatsApp


vacatures


referenties

De Algemene Voorwaarden (PDF) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel nr. 76415600


klachtenregeling (PDF)


privacyverklaring

Angela Apon - expertise binnen de basisschool
Angela Apon - expertise binnen de basisschool

Peuter- en Kleuter-PDO

Wat kan een peuter of kleuter nog niet en – belangrijker – wanneer lukt de taak wel? Het Peuter- en Kleuter-PDO is een observatie-instrument waarmee je inzicht krijgt in de sterke en zwakke kanten van een peuter en kleuter op diverse ontwikkelingsgebieden.

 

Wat is het Peuter- en Kleuter-PDO?

Stacks Image 278

Het Peuter- en Kleuter-PDO (Pedagogisch Didactisch Onderzoek) is een handelingsgericht diagnostisch observatie-instrument, waarmee een gecertificeerd onderzoeker door interventies observeert en ontdekt op welk niveau en op welke manier je als leidster of leerkracht kan aansluiten bij het kind. De invalshoek bij het PDO is het leerpotentieel van een peuter/kleuter. Tijdens een speelse taak observeren we en leren we welke activiteiten de peuter/kleuter kan en bij welke taken de peuter/kleuter hulp nodig heeft. Vervolgens bepalen we welke hulp of interventies de peuter/kleuter nodig heeft om het wel te kunnen.

 

Inhoud van Peuter- en Kleuter-PDO

  • dossieranalyse en inventariseren van de hulpvragen van de (voor)school of peuterspeelzaal
  • afname van het onderzoek; bij het Peuter-PDO is dit (in twee losse dagdelen) met spelmaterialen en bij het Kleuter-PDO is dit (in een ochtend) met ontwikkelingsmateriaal
  • adviesverslag
  • nabespreking van het adviesverslag met ontwikkelingsbehoeften van de peuter/kleuter en handelingsadviezen voor de leidster/leerkracht en de ouders/verzorgers

Toen onze zoon Jonas in groep 2 zat, heeft Angela bij hem een kleuter-PDO afgenomen. 2 weken na dit onderzoek hebben wij met Angela, en met de leerkracht en IB’er op school, een zeer uitvoerig en nauwkeurig rapport over Jonas besproken. Waar wij vooral van onder de indruk waren was Angela’s accurate omschrijving van Jonas. Zij heeft in een korte tijd (de ochtend van het PDO) een ontzettend goed beeld gevormd van hem, van zijn persoonlijkheid en zijn talenten. En ook van de manier waarop hij verder geholpen kon worden in groep 2. Daar hebben zowel de leerkrachten als de ouders veel aan gehad gedurende het schooljaar. Bovendien heeft Jonas zelf veel plezier gehad met Angela, hij voelde zich helemaal op zijn gemak tijdens het PDO. Aan het einde van groep 2 hebben wij weer de hulp van Angela ingeroepen. Zij wist nog precies wie Jonas was. En kon ons goede tips en suggesties geven hoe school EN ouders Jonas optimaal kunnen uitdagen en stimuleren in groep 3. Dank je wel, Angela!

2014 – Ouders van Jonas, Den Haag

Meer informatie of een afspraak?

Wil je een Peuter- of Kleuter-PDO laten aafnemen? Bel of

info(_AT_)angela-apon.nl
ons, of vul het contactformulier in. Wij helpen je graag!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie